:: Program

 

Piątek, 26.05.2017
15:00-16:15 Prezentacja danych ze Śląskiego Rejestru OIT i wspólne ustalenie zasad ich publikowania
w recenzowanych czasopismach
16:15-16:30

Przerwa

16:30-17:30

Anestezjologia, Intensywna Terapia okiem dyrektorów szpitali

17:30-18:00

Spotkanie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Radosławem Owczukiem

18:00-18:15

Ostatni rok w transplantologii w naszym województwie - Wojciech Saucha

18:15-19:00

Zdarzenia niepożądane - Agnieszka Misiewska-Kaczur

19:00-19:30

WYBORY

20:00

21:00

Kolacja

Ewa Podwińska, Aleksander Rutkiewicz - Jak znieczulać, żeby przejść do historii...  

 

 

       

Sobota, 27.05.2017

08:30-10:30    I SESJA    Prowadzenie: Przemysław Jałowiecki, Piotr Knapik, Ewa Podwińska

Niewydolność układu krążenia

08:30-09:00 Wstrząs kardiogenny - Romuald Lango
09:00-09:20 Niewydolność krążenia - Michał Zakliczyński
09:20-09:40

Ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa - wskazania do leczenia pozaustrojowego - Tomasz Darocha

09:40-10:10 Levosimendan w praktyce klinicznej - Marcin Gruchała
10:10-10:30 Dyskusja
10:30-11:00 Przerwa

11:00-13:00   II SESJA    Prowadzenie: Danuta Gierek, Lech Krawczyk, Romuald Lango

Monitorowanie funkcji układu krążenia

11:00-11:20 Wprowadzenie, czyli dlaczego warto? - Ewa Kucewicz-Czech
11:20-11:40 Ocena ryzyka - Łukasz Krzych
11:40-12:10 Metody i techniki monitorowania - Bartosz Kudliński
12:10-12:30 Algorytm monitorowania - Ewa Kucewicz-Czech, Łukasz Krzych
12:30-13:00 Dyskusja
13:00-14:15 Przerwa lunch

14:15-17:00    III SESJA    Prowadzenie: Ewa Trejnowska, Maciej Żukowski, Wojciech Rychlik

Sepsa

14:15-14:30 Definicja, wytyczne - Piotr Czempik
14:30-15:00 Serce w sepsie - Romuald Lango
15:00-15:30 Płuca w sepsie - Katarzyna Kuchnicka
15:30-16:00 Brzuch w sepsie - Maciej Żukowski
16:00-16:30 Antybiotykoterapia w sepsie - Agnieszka Żukowska
16:30-17:00 Dyskusja
17:00-17:30 Przerwa

17:30-19:30    IV SESJA    Prowadzenie:  Izabela Duda, Andrzej Daszkiewicz, Paweł Nadziakiewicz

Znieczulenie chorych trudnych

17:30-18:00

Chory z przewlekłą niewydolnością nerek - Waldemar Machała

18:00-18:30

Znieczulenie regionalne u chorych z zespołem kruchości - Andrzej Daszkiewicz

18:30-19:00

Znieczulenie chorych do zabiegów endoskopowych w torakochirurgii (EBUS, EOUS, bronchoskopia sztywna, bronchofiberoskopia) - Anna Szelka-Urbańczyk

19:00-19:30 Dyskusja
20:30 Kolacja

 

Niedziela, 28.05.2017

09:00-13:00    V SESJA    Prowadzenie: Ewa Kucewicz-Czech, Łukasz Krzych

Sesja młodych

09:00-10:30  

Prezentacje efektywne i efektowne - Izabela Dubiak

Szkolenie Firmy Abbvie

10:30-11:00

Przerwa

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA MŁODYCH:

1.Uwaga na hiperoksygenacje podczas tlenoterapii biernej. Zapobiegamy czy szkodzimy?
Maria Damps

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

2.Konsekwencje podejmowanych decyzji leczniczych – opis przypadku.
Daria Galant

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

3.Ocena porównawcza wpływu znieczulenia okołogałkowego i  kroplowego z wyprzedzeniem na  poziom śródoperacyjnej stabilności hemodynamicznej, zapotrzebowanie na analgetyki opioidowe, występowanie odruchu oczno-sercowego, występowanie pooperacyjnych nudności i wymiotów
oraz percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów poddawanych witrektomii w znieczuleniu ogólnym wziewnym pod kontrolą pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI), doniesienie wstępne.
Aleksandra Pluta, Izabela Szumera, Bartłomiej Możdżyński, Anna Missir, Małgorzata Pięta, Marek Bogusz, Seweryn Król, Michał Stasiowski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

4.Ocena zastosowania pupillometrycznego wskaźnika analgezji (PPI) na śródoperacyjną stabilność hemodynamiczną, śródoperacyjną utratę krwi oraz śródoperacyjną oceną widoczności pola operacyjnego wyrażoną za pomocą skali Boeazaarta u pacjentów poddawanych funkcjonalnej endoskopowej sinusoskopii zatok szczękowych, doniesienie wstępne.
Izabela Szumera, Aleksandra Pluta, Bartłomiej Możdżyński, Anna Missir, Małgorzata Pięta, Marek Bogusz, Seweryn Król, Michał Stasiowski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

5.Ocena porównawcza wpływu różnych technik analgezji z wyprzedzeniem na występowanie pooperacyjnej percepcji bólu oraz pooperacyjnych nudności i wymiotów u pacjentów poddawanych zabiegowi dyssektomii w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w znieczuleniu ogólnym wziewnym pod kontrolą pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI), doniesienie wstępne.
Anna Missir, Izabela Szumera,Aleksandra Pluta, Bartłomiej Możdżyński, Anna Missir, Małgorzata Pięta, Marek Bogusz, Seweryn Król, Michał Stasiowski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

6.Ocena porównawcza wpływu znieczulenia splotu szyjnego sposobem Moore’a na poziom śródoperacyjnej stabilności hemodynamicznej, percepcji bólu wyrażonej za pomocą pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI) oraz występowanie incydentów naczyniowo-mózgowych u pacjentów poddawanych zabiegowi endarterektomii tętnic szyjnych, doniesienie wstępne.
Bartłomiej Możdżyński, Anna Missir, Izabela Szumera,Aleksandra Pluta, Anna Missir, Małgorzata Pięta, Marek Bogusz, Seweryn Król, Michał Stasiowski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

7.Ocena wpływu zatrudnienia w systemie zmianowym na poziom występowania poszczególnych wymiarów zespołu wypalenia zawodowego u pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Małgorzata Pięta, Sławomir Szykowski, Bartłomiej Możdżyński,  Izabela Szumera, Anna Missir, Marek Bogusz, Małgorzata Perlak, Seweryn Król, Michał Stasiowski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

8.Ocena porównawcza wpływu kształcenia studentów V roku medycyna metodą klasyczną
oraz symulacyjną na skuteczność leczenia ostrego bólu pourazowego w symulacji medycznej
Marek Bogusz, Małgorzata Pięta, Bartłomiej Możdżyński,  Izabela Szumera, Anna Missir, Michał Stasiowski, Małgorzata Perlak, Seweryn Król

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, WSS Nr 5 W Sosnowcu

9.Ciężkie zatrucia nowymi narkotykami w doswiadczeniach Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Aleksander Rutkowski

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie

10.Implementacja protokołu wewnątrzszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia – analiza wstępna.
Kornel Gajewski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach

11.Audyt postępowania przeciwbólowego u pacjentów ortopedycznych w Szpitalu Addenbrooke's, Cambridge, Wielka Brytania.
Małgorzata Starzewska, Lorenza Cretone, Andrea Ortu

Addenbrooke's Hospital, Cambridge, Wielka Brytania

12.Niezamierzone śródoperacyjne wychłodzenie ciała – doświadczenia jednego ośrodka.
Bartłomiej Kołodziejczyk, Łukasz Nowotka, Aleksandra Celba, Jakub Gąsiorek

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach

13.Znaczenie wskaźnika leukocytarno-płytkowego w prognozowaniu sepsy.
Piotr Liberski, Hanna Miszczenkow, Joanna Białoń, Karol Cichy, Anna Sroka

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach

14.Losy chorych po wypisie z OIT.
Łukasz Nowotka, Bartłomiej Kołodziejczyk, Katarzyna Kasprzyk, Konrad Cabała

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach


15.Użyteczność skali Apfel w prognozowaniu pooperacyjnych nudności i wymiotów – badanie jednoośrodkowe.
Hanna Miszczenkow, Piotr Liberski, Michał Pluta

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach

16.Zaburzenia snu u personelu oddziału intensywnej terapii.
Sebastian Liber, Aleksandra Baca, Piotr Piekiełko, Aleksandra Długosz

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach 

17.Użyteczność skali IRRIV w przewidywaniu konieczności wdrożenia leczenia nerkozastępczego i rokowania u krytycznie chorych.
Milena Stankiewicz, Agnieszka Wiórek

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach

18.Zmienność ciśnienia tętniczego u chorych neurochirurgicznych poddawanych znieczuleniu ogólnemu złożonemu oraz całkowicie dożylnemu.
Agnieszka Jarosińska, Marta Kołodkiewicz, Krystyna Machlowska

Studenckie Koło Naukowe przy Katerze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Katowice


19.Predykcja rokowania wczesnego i odległego za pomocą skali APACHE oraz SAPS u chorych leczonych w OIT – analiza porównawcza.
Szymon Czajka, Katarzyna Ziębińska, Barbara Posmyk, Konstanty Marczenko 

Studenckie Koło Naukowe przy Katerze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Katowice