ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

program konferencji


15:15 - 15:45
Spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim
Prowadzący: 
15:45 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:00
Spotkanie z Radcami Prawnymi Śląskiej Izby Lekarskiej
Prowadzący:  ,
19:15 - 20:00
Kolacja
09:00 - 10:30
Sesja I
Znieczulenie regionalne
Prowadzący:  ,
09:00 - 09:20
Anestezja regionalna w ortopedii
09:20 - 09:40
Anestezja regionalna w położnictwie
09:40 - 10:00
Znieczulenie regionalne w leczeniu bólu okołooperacyjnego
10:00 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Sesja II
Leczenie bólu
Prowadzący:  ,
11:00 - 11:20
Protokoły leczenia bólu ostrego
11:20 - 11:40
Ból przewlekły
11:40 - 12:00
Koanalgetyki w okresie okołooperacyjnym
12:00 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
Sesja III
Zakażenia wewnątrzszpitalne
Prowadzący:  ,
14:00 - 14:20
Racjonalna antybiotykoterapia
14:20 - 14:40
Zakażenia patogenami wieloopornymi – postępowanie, leczenie
14:40 - 15:00
Zakażenie wirusem grypy
15:00 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:50
Sesja IV
Postępowanie okołooperacyjne
Prowadzący:  ,
16:00 - 16:20
Monitorowanie głębokości znieczulenia i sedacji
16:20 - 16:40
Monitorowanie hemodynamiczne
16:40 - 17:00
Wentylacja mechaniczna płuc
17:00 - 17:20
Wazopresyna w okresie okołooperacyjnym
17:20 - 17:50
Dyskusja
19:00
Kolacja
09:30 - 12:30
Sesja Młodych
Prowadzący: 

 

 

Autoprezentacja
Ciekawe przypadki kliniczne – prezentacje z komentarzem specjalisty wizerunku
1. Zastosowanie methoxyfluranu w analgezji pacjentów urazowych.
Anna Stachura1, Rafał Szczygieł2
1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Zabrze, 2 Szpital Urazowy Piekary Śląskie
rozwiń
2. TRALI, TACO czy tylko zapalenie płuc? - opis przypadku ostrej niewydolności oddechowej.
Michał Pluta, Magdalena Dziech, Zbigniew Putowski
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
3. Nie zapomnij, że śmiertelny krwotok podpajęczynówkowy w wyniku pęknięcia tętniaka może być szansą na uratowanie innego ludzkiego życia.
Zbigniew Putowski, Michał Pluta, Michał Widuch
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
4. Niezamierzona kaniulacja żyły piersiowej wewnętrznej - opis przypadku.
Magdalena Dziech, Tomasz Klocek
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
5. The Katowice Chainsaw Massacre.
Agnieszka Wiórek1, Łukasz F. Krzych1, Irmina Morawska 2, Nadia Woźniak 2.
1 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
6. Udar móżdżku w ciąży
Jakub Gąsiorek, Aleksandra Celban.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
7. Ostre zapalenie trzustki w przebiegu hipertrójglicerydemii.
Aleksandra Celban, Jakub Gąsiorek,
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
8. Poród i połóg u pacjentki z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym.
Klaudia Wawrzyniak1, Ewa Kucewicz-Czech2,
1 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2Oddział Kliniczny Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
9. Krew? Broń Boże! Odmowa transfuzji w oparciu o przekonania religijne.
Olga Wojnarowicz, Julia Przekwas, Daria Góralska.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
10. Plazmafereza u pacjentki z zespołem Devica w trakcie ostrego rzutu.
Katarzyna Musiałkiewicz, Magdalena Dziech, Aleksandra Spień.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
11. Przypadek zatrucia metforminą u pacjentki z udarem niedokrwiennym prawostronnym.
Jakub Mazur, Cezary Kapłan,
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
12. Nabyta hemofilia typu A imitująca guz macicy.
Marcelina Czok , Kinga Czepczor,
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
rozwiń
13. Porównanie wartości entropii EEG i indeksu bispektralnego w trakcie indukcji wziewnej znieczulenia ogólnego sewofluranem u pacjenta z napadem drgawek toniczno-klonicznych - opis przypadku.
Dominika Niedziela1 , Michał Stasiowski2,3, Izabela Szumera2,3, Łukasz Ostrowski1, Anna Missir2,3, Jakub Żak3, Seweryn Król2,3, Aleksandra Pluta2,3, Małgorzata B. Stasiak2,3. Lech Krawczyk2,3,
1 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
rozwiń
14. Brak reakcji spadkowej pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI) pomimo podawania dużych dawek fentanylu śródoperacyjnie u pacjentki poddawanej discektomii lędźwiowej w znieczuleniu ogólnym jako predykator występowania oporności na opioidy w przebiegu przewlekłego przyjmowania leków stymulujących owulację - opis przypadku.
Anna Missir1,3, Michał Stasiowski1,3, Jakub Żak3, Seweryn Król1,3, Aleksandra Pluta1,3, Izabela Szumera1,3, Małgorzata B. Stasiak1,3, Łukasz Ostrowski2, Dominika Niedziela2, Lech Krawczyk1,3,
1 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
rozwiń
15. Spadek wartości pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI) po odbarczeniu korzenia nerwu jako wczesny wskaźnik skuteczności wykonania zabiegu dyssektomii lędzwiowej – opis przypadku.
Anna Missir1,3, Łukasz Ostrowski2, Dominika Niedziela2, Michał Stasiowski1,3, Jakub Żak3, Seweryn Król1,3, Aleksandra Pluta1,3, Izabela Szumera1,3, Małgorzata B. Stasiak1,3, Lech Krawczyk1,3,
1 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
rozwiń
16. Spadek wartości entropii EEG jako wczesny wskaźnik występowania powikłań neurologicznych u pacjentów poddawanych endarterektomii tętnicy szyjnej w znieczuleniu regionalnym splotu szyjnego sposobem Moore’a – opis trzech przypadków.
Łukasz Ostrowski1, Dominika Niedziela1, Anna Missir2,3, Michał Stasiowski2,3, Jakub Żak3, Seweryn Król2,3, Aleksandra Pluta2,3, Izabela Szumera2,3, Małgorzata B. Stasiak2,3, Bartłomiej Możdzyński3, Lech Krawczyk1,3,
1 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
2 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
rozwiń
17. Brak reakcji spadkowej pletyzmograficznego wskaźnika analgezji (SPI) pomimo podawania dużych dawek fentanylu śródoperacyjnie u pacjentów poddawanych dyssektomi lędźwiowej w znieczuleniu ogólnym jako predykator występowania oporności na opioidy w przebiegu przewlekłego zespołu bólowego - opis przypadku.
Anna Missir1,3, Michał Stasiowski1,3, Jakub Żak3, Seweryn Król1,3, Aleksandra Pluta1,3, Izabela Szumera1,3, Małgorzata B. Stasiak1,3, Łukasz Ostrowski2, Dominika Niedziela2, Lech Krawczyk1,3,
1 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
rozwiń
18. Seniorzy jako pacjenci OIT, czyli wyzwanie terapeutyczno-etyczne - opis serii przypadków
Szymon Czajka , Łukasz Krzych,
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
rozwiń
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.